SÆLSAFARI

Hele sommeren sejler vi tre daglige ture hver tirsdag og onsdag  (Se fartplan) fra Langør Havn.

Sejlturen går til øerne øst for Samsø: Vejrø, Kyholm, Besser Rev og Lindholm.

Ved stenrevet "Bosserne" gør vi holdt for at beundre de mange sæler i reservatet. Sæler er nysgerrige, og de kan komme ganske tæt på skibet.

ud for Kyholm fortæller skipper om de særprægede naturomgivelsers tilblivelse, øens spændende historie som karantænestation m.m.

I det enestående farvand er der masser af søfugle og meget ofte også marsvin.

Turen varer ca. 2,5 time.

Sejladsen gennemføres ved minimum 5 passagerer. Hunde, barnevogne og cykler sejler med i det omfang, der er plads: Gratis!

Sæler på Bosserne (Foto: Edaourd Rasmussen)